Cát khuôn đúc

cung cấp cát khuôn đúc các loại đủ kích cỡ hạt, Cát khuôn đúc V4, V4.5 , V5, V5.5, V7, cát đúc 0. 1 – 0.4 ; 0.3 – 0.6 mm,..